Adresai

Buveinės: S. Žukausko g. 39, Vilnius

Telefonas

+370 6 (323) 9999

El. paštas

simona.interjerovizija@gmail.com

Svetainė

www.interjerovizija.lt